Je wil Nederlands (beter) leren? Praten, schrijven, lezen? Het kan moeilijk zijn.

We helpen je graag. Kom naar ons en we kunnen samen huiswerk maken of oefenen met schrijven of praten.

Op vrijdagmorgen kun je meedoen tussen 10.00 en 12.00 uur. Kun je dan niet, bel of mail even.

Dan kunnen we een andere afspraak maken.

We hopen jou te zien.