Inschrijfformulier taalcursisten - ADRA Share & Care

Inschrijfformulier taalcursisten

Persoonsgegevens

Opleiding

Als u dit formulier opstuurt geeft u aan op de hoogte te zijn van het “Protocol voor het onderwijzen van de Nederlandse taal voor Vluchtelingen” (zie hieronder). ADRA Share & Care zal uw gegevens niet delen met derden maar slechts gebruiken voor de eigen administratie.

Protocol voor het Onderwijzen van de Nederlandse Taal aan Vluchtelingen

Doel: Dit protocol heeft tot doel een effectieve en gestructureerde aanpak te bieden voor het onderwijzen van de Nederlandse taal aan vluchtelingen, met als doel hun taalvaardigheid te verbeteren en hun integratie in de Nederlandse samenleving te vergemakkelijken.

1. Cursus Structuur:

 • De cursus is gericht op het aanleren van de basis van de Nederlandse taal, inclusief luisteren, spreken, lezen en schrijven.
 • De cursus maakt gebruik van de methode Taal Compleet uitgegeven door Kleurrijker
 • De cursus wordt aangepast aan de behoeften en niveaus van de deelnemers, met differentiatie op basis van taalvaardigheid.


2. Lesmethoden:

 • Interactieve lessen (Taal Compleet) met nadruk op communicatie en praktische toepassing van de taal.
 • Taal Compleet is een blended learning methode, waarmee men afwisselend in het boek en e-learning aan alle taalvaardigheden werkt.
 • Gebruik van audiovisuele middelen, rollenspellen en groepsactiviteiten om het leerproces te ondersteunen.


3. Evaluatie en Voortgang:

 • Voor instroom wordt een instroomtoets (digitaal) afgenomen.
 • Elk thema wordt afgesloten met een toets. Dit om de voortgang van deelnemers te volgen en eventuele aanpassingen in het lesprogramma aan te brengen.
 • Deelnemers ontvangen na het maken van de toets een certificaat met daarop de score.
 • Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen leerdoelen te stellen en de voortgang bij te houden.


4. Culturele Integratie:

 • Naast taalvaardigheid wordt ook aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur, normen en waarden om de integratie van vluchtelingen te bevorderen.
 • Het is belangrijk dat cursisten meedoen aan groepsdiscussies en culturele activiteiten om begrip en waardering voor de Nederlandse samenleving te vergroten.

 

Algemene Voorwaarden en Regelgeving:

 • Deelname aan de Nederlandse taalcursus staat open voor alle vluchtelingen die zich hebben ingeschreven voor de cursus en de goedkeuring van de organisatie hebben ontvangen.
 • Deelnemers dienen deel te nemen aan alle geplande lessen en activiteiten, tenzij anders overeengekomen.
 • Instroom van nieuwe deelnemers is niet mogelijk wanneer de bestaande groep thema 3 is gepasseerd.
 • Het maximum aantal deelnemers per groep is vastgesteld op 15.
 • Deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn.
 • Annulering van deelname aan een cursus moment dient minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk of digitaal te worden gemeld aan de cursuscoördinator.
 • Wanneer een deelnemer vijf maal afwezig is geweest, zonder voorafgaande berichtgeving wordt de deelnemer verwijderd.
 • Wanneer een deelnemer tweemaal opeenvolgend niet voldoet aan de normering (67% op de afsluitende thema toets) wordt met desbetreffende een gesprek over de voortgang gevoerd.
 • Respectvol gedrag en naleving van de huisregels van de leslocatie zijn vereist tijdens de cursus.
 • De cursusorganisatie behoudt zich het recht voor om de cursus structuur en planning te wijzigen indien nodig, met voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.
 • Dit protocol wordt gepubliceerd op de betreffende website. Deelnemers worden geacht kennis te nemen van het protocol.


Bij deelname verklaren deelnemers dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden en regelgeving van de Nederlandse taalcursus voor vluchtelingen.

Dit protocol kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en omstandigheden van de organisatie die de taalcursus aanbiedt en de doelgroep van vluchtelingen die wordt bediend.

Jouw hulp is welkom!

Bij ADRA Share & Care kunnen we jouw ondersteuning goed gebruiken. Benieuwd hoe je kunt helpen om ons project nog mooier te maken?