Over ADRA Share & Care - ADRA Share & Care

Samen delen, samen zorgen

Over ADRA Share & Care

ADRA (www.adra.nl) is een hulp- en ontwikkelingsorganisatie die al ruim dertig jaar mensen helpt, inmiddels in 140 landen. Omdat we merken dat er ook in onze eigen omgeving behoefte is aan praktische hulp, ondersteuning en zorg voor allerlei groepen mensen, zijn we met ADRA Share & Care nu ook actief in Nederland.

Hoe we begonnen

In 2017 startten we met een aantal vrijwilligers met activiteiten voor de vluchtelingen in het AZC in Zeist. We merkten dat deze mensen ook behoefte hadden aan activiteiten buiten het AZC. We nodigden hen  uit voor activiteiten op het terrein van Oud Zandbergen: spelletjes en speurtochten voor de kinderen, timmeren, fietsen repareren, samen boodschappen doen, koken en eten. Oud en jong genoot hiervan.

Later deden we ook activiteiten met de vrouwen en kinderen van een Blijf-van-mijn-lijf-huis. Hier zagen we hetzelfde gebeuren: er ontstond contact. Mensen die eerst alleen op hun kamer zaten en heel gesloten waren, zagen we opbloeien. Ze begonnen op hun beurt ook zelf mee te helpen en dingen te organiseren.

De afgelopen jaren hebben we ook al verschillende keren spullen ingezameld en uitgedeeld aan groepen mensen in de omgeving die het goed konden gebruiken.

Zo merkten we dat er behoefte is aan een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en helpen. We raakten steeds meer overtuigd dat we met ADRA Share & Care iets positiefs kunnen bijdragen in onze eigen omgeving.

Een eigen plek

Een eigen plek voor activiteiten en voor spullen vonden we op het landgoed Oud Zandbergen in Huis ter Heide. We mochten het voormalige scoutinggebouw gebruiken. Een goede plek om samen te werken met de buurt, de basisschool en het woonzorgcentrum.

Dit gebouw was echter in hele slechte staat. Een team van enthousiaste vrijwilligers heeft de afgelopen twee jaar keihard gewerkt om het op te knappen, ondersteund door meer dan vijftig vrijwilligers en sponsoren die materialen hebben geleverd.

Nu is het een prachtige ruimte geworden. Licht, open, met duurzame materialen, opslagruimte, een keuken en terras. Onze eigen plek, waar iedereen van harte welkom is en waar veel mooie ontmoetingen kunnen plaatsvinden.

Ons doel

In Nederland nemen problemen als armoede, eenzaamheid en ongelijkheid de laatste tijd toe. Alleenstaande ouders, mensen in de bijstand, ouderen, allochtonen, maar ook andere mensen hebben hiermee te maken.

ADRA Share & Care wil (net zoals ADRA Nederland) zich inzetten voor sociale en economische gelijkheid, armoedebestrijding en bevorderen van zelfredzaamheid van mensen in Zeist en omgeving.

Dit willen we doen door:

 • activiteiten te organiseren op het gebied van gezondheid, educatie, creativiteit en bevorderen van zelfredzaamheid.
 • mensen met elkaar te verbinden en hun eigen kracht naar voren te brengen;
 • laagdrempelig spullen aan te bieden, zoals (kinder-)kleding, speelgoed, klein huisraad;


Door verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen, kunnen ze elkaar helpen, van elkaar leren en elkaar versterken. 

We zijn ADRA Share & Care begonnen vanuit een christelijke levensvisie met aandacht voor mens en natuur. We vinden het leuk mensen van iedere achtergrond te ontmoeten. Ook werken we graag samen met andere organisaties en instellingen in onze omgeving.

Wie zijn we

ADRA Share & Care wordt grotendeels gerund door vrijwilligers, ondersteund door medewerkers van ADRA. Extra vrijwilligers kunnen we nog goed gebruiken om onze activiteiten door te laten gaan en verder te kunnen uitbreiden. Lijkt het je leuk om mee te helpen? We horen graag van je!

 • Lydia van Rhenen – coördinator en vrijwilliger
 • Yita Tiko – vrijwilliger kookactiviteiten en andere activiteiten
 • Rianne Belder – vrijwilliger gezondheidsactiviteiten en creatieve activiteiten
 • Marijke Mollet – vrijwilliger catering en creatieve activiteiten
 • Anne Zijsling – vrijwilliger tuin-activiteiten
 • Jeanet Spraakman – vrijwilliger taalbegeleiding
 • Aty Dommisse – vrijwilliger P.R. en creatieve activiteiten
 • Joop Dommisse en Eddy Mollet – klusvrijwilligers

Jouw hulp is welkom!

Bij ADRA Share & Care kunnen we jouw ondersteuning goed gebruiken. Benieuwd hoe je kunt helpen om ons project nog mooier te maken?