Over ADRA Share & Care

ADRA (www.adra.nl) is een hulp- en ontwikkelingsorganisatie die al ruim dertig jaar mensen helpt, inmiddels in 140 landen. Omdat we merkten dat er ook in onze eigen omgeving behoefte was aan praktische hulp, ondersteuning en zorg voor allerlei groepen mensen, zijn we met ADRA Share & Care nu ook actief in Nederland.

Hoe we begonnen

Een kringloopwinkel waar het niet in de eerste plaats om de spullen gaat, maar om de verbinding tussen mensen. In Denemarken en Duitsland bestond dat al. Zoiets wilden wij in Nederland ook graag, maar een geschikte plek hadden we nog niet meteen. Toch gingen we vast aan de slag.

In 2017 organiseerden we met een clubje vrijwilligers activiteiten voor de vluchtelingen in het AZC in Zeist. Toen we deze mensen eenmaal hadden leren kennen, nodigden we ze ook uit voor activiteiten buiten het AZC. Spelletjes en speurtochten voor de kinderen, timmeren, fietsen repareren, samen boodschappen doen, koken en eten.

Later deden we dit ook met de vrouwen en kinderen in een Blijf-van-mijn-lijf-huis. Hier zagen we hetzelfde gebeuren: er ontstond contact. Mensen die eerst alleen op hun kamer zaten en heel gesloten waren, zagen we opbloeien. Ze begonnen op hun beurt ook zelf mee te helpen en dingen te organiseren.

De afgelopen jaren hebben we ook al verschillende keren spullen ingezameld en uitgedeeld aan groepen mensen in de buurt die het goed konden gebruiken.

We merkten dat er inderdaad behoefte is aan een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en helpen. We raakten steeds meer overtuigd dat we met ADRA Share & Care iets positiefs kunnen bijdragen. Niet alleen in het buitenland, maar ook in onze eigen omgeving.

Een eigen plek

Om echt van start te kunnen, hadden we een goede locatie nodig om onze activiteiten te houden en spullen op te slaan. Op het landgoed Oud Zandbergen in Huis ter Heide mochten we het voormalige scoutinggebouw gebruiken. Een ideale plek, vlakbij een basisschool en verzorgingshuis waar we in de toekomst ook mee kunnen samenwerken.

Eén probleem: dit gebouw was in hele slechte staat. Een team van enthousiaste vrijwilligers heeft de afgelopen twee jaar keihard gewerkt om het op te knappen, ondersteund door meer dan vijftig vrijwilligers en sponsoren die materialen hebben geleverd.

Nu is het een prachtige ruimte geworden. Licht, open, met duurzame materialen, opslagruimte, een keuken en terras. Onze eigen plek, waar mensen kunnen binnenlopen en veel mooie ontmoetingen kunnen gaan plaatsvinden.

Ons doel

Nederland is een van de rijkste landen van Europa. Toch nemen problemen als armoede, eenzaamheid en ongelijkheid toe. Alleenstaande ouders, mensen in de bijstand, ouderen, allochtonen, maar ook andere mensen hebben hiermee te maken.

ADRA zet zich wereldwijd in om sociale en economische ongelijkheid te bestrijden en te zorgen dat iedereen mee kan doen en kansen krijgt. Met ADRA Share & Care willen we daar ook in Nederland aan bijdragen.

Dat doen we door:

  • laagdrempelig spullen aan te bieden, zoals (kinder-)kleding, speelgoed, fietsen, en deze samen op te knappen
  • activiteiten te organiseren die mensen met elkaar verbinden en hun eigen kracht naar voren brengen

Door verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen, kunnen ze elkaar helpen, van elkaar leren en elkaar versterken. 

Hierbij hebben we ook oog voor duurzaamheid en gezondheid. We zijn ADRA Share & Care begonnen vanuit een christelijke levensvisie, maar mensen van iedere achtergrond zijn welkom. Ook werken we graag samen met andere organisaties en instellingen in onze omgeving.

Wie zijn we

ADRA Share & Care wordt grotendeels gerund door vrijwilligers, ondersteund door medewerkers van ADRA. Extra vrijwilligers kunnen we nog goed gebruiken om onze activiteiten door te laten gaan en verder te kunnen uitbreiden. Lijkt het je leuk om mee te helpen? We horen graag van je!

  • Lydia van Rhenen – coördinator en vrijwilliger creatieve activiteiten
  • Sharon van Vredendaalvrijwilliger taalactiviteiten
  • Angela Brankvrijwilliger taalactiviteiten
  • Yita Tiko vrijwilliger kookactiviteiten en andere activiteiten
  • Clea van Eijndhovenvrijwilliger gezondheidsactiviteiten
  • Rianne Belder – vrijwilliger gezondheidsactiviteiten en creatieve activiteiten
  • Marcia Danielvrijwilliger diverse activiteiten
  • Ninoeska Fairbairnvrijwilliger diverse activiteiten